<< powrót do strony głównej

AKTUALNOŚCI

14 grudnia 2017
Uchwała III KNS 1. Uczestnicy III KNS wskazują na celowość podjęcia działań dla zrzeszania się biegłych i organizacji pozarządowych w federację, co ułatwi prowadzenie rozmów w sprawach dotyczących biegłych i rzeczoznawców.  2. Uczestnicy III KNS popierają idee organizowania co kilka lat kongresów nauk sądowych dla zebrania wniosków i postulatów, w celu przekazania ich Ministerstwu Sprawiedliwości i innym instytucjom, których działalność związana jest opiniowaniem biegłych. 3. Zebrani oczekują, że ewentualna ustawa dotycząca biegłych będzie konsultowana ze środowiskiem stowarzyszeń, federacji, ekspertów, zaś...
18 września 2017
Podczas kongresu uczestnicy III KNS będą mogli zakupić książkę wydawnictwa Wolters Kluwer pt.:"Biegli w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych".    Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące instytucji biegłego w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Autorki poza rozważaniami teoretycznymi wykorzystały także bogatą judykaturę Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych.   Czytelnika może szczególnie zainteresować: kompleksowe zaprezentowanie stanowiska doktryny i wybranego orzecznictwa, zarówno w procesie cywilnym, jak i karnym, dotyczącego zagadnień związanych ze statusem biegłego, jego prawami i obowiązkami, wyłączeniem biegłego...
14 czerwca 2017
Podczas kongresu zostanie zaprezentowana książka "Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych". Uczestnicy III KNS będą mogli na miejscu zakupić tą książkę.     Przedstawiona publikacja zawiera wiele interesujących aspektów wskazanego tematu, które mogą okazać się interesujące dla Czytelnika.   Wśród nich można wyróżnić: zagadnienia dotyczące statusu biegłego, jego obowiązków oraz roli w postępowaniu cywilnym i karnym oraz status biegłego w kodeksowych, jak i pozakodeksowych regulacjach prawnych.   Poza komentarzem praktycznym, we wskazanym utworze do każdego artykułu dodane zostało...
14 marca 2017
Zapraszamy do zapoznania się z raportem:   „Biegły w postępowaniu sądowym. Kompleksowy obraz systemu w świetle badań aktowych, ankietowych, statystycznych i ekonomicznych”.   Celem opracowania było przedstawienie problematyki funkcjonowania biegłych sądowych i wydawanych przez nich opinii w postępowaniu sądowym.   Opracowany raport składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono wyniki badania aktowego 925 losowo dobranych spraw cywilnych i gospodarczych rozpoznawanych przed sądami rejonowymi i okręgowymi, w których przeprowadzono przynajmniej jeden dowód z opinii biegłego. W drugim opisano rezultaty badania ankietowego 45 prezesów...
13 lutego 2017
W dniu 31.01.2017 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego odbyło się zebranie Komitetu Organizacyjnego III Kongresu Nauk Sądowych „Status biegłego w Polsce” w skład którego wchodzą organizacje pozarządowe zrzeszające biegłych sądowych, pracownicy wyższych uczelni, w tym katedr kryminalistyki i zakłady medycyny sądowej, instytucje wydające ekspertyzy dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Podobnie jak to miało miejsce przy organizacji I i II Kongresu Nauk Sądowych (www.1kns.pl; www.2kns.pl).   Podjęto decyzję, aby III KNS odbył się w dniu 18 listopada 2017 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu...

Telefon:

dr med. Jerzy Pobocha 605-053-894
Adela Sobina 506-728-740

 

E-mail:

e-mail: biuro@3kns.pl

 

Adres:

ul. Juranda 1
71-156 Szczecin

 

DANE KONTAKTOWE

3 KONGRES NAUK SĄDOWYCH

O kongresie

Komitet organizacyjny

Organizacje uczestniczące

Opłaty i karta uczestnictwa

Aktualności

Galeria

Do pobrania

2 Kongres Nauk Sądowych

Wykonanie: Joanna Jabłońska

1 Kongres Nauk Sądowych