ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE

<< powrót do strony głównej

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

www.ptps.com.pl

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne

www.kryminalistyka.pl

Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii

www.ptmsik.pl

Katedra Kryminalistyki Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

www.kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT

www.rzeczoznawcy.com.pl

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

www.skwp.pl

Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych Do Spraw Wypadków Drogowych

www.psbs.org.pl

Naczelna Izba Lekarska

www.nil.org.pl

Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce

www.spswp.org.pl

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

www.sgp.geodezja.org.pl

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
www.seksuolodzy.org.pl

Polska Izba Rzeczników Patentowych

www.rzecznikpatentowy.org.pl

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

www.pfva.com.pl

Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce

www.sbwpwp.org

Federacja Polskich Towarzystw Medycznych

www.fptm.com.pl

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

www.kssip.gov.pl

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

www.not.org.pl/not

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

www.wpiaus.pl

Instytut Psychologii i Psychiatrii Sądowej

www.ipps.pl/kierownictwo.html

Ośrodek Ekspertyz Sądowych MEDISON

www.oesmedison.pl

Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN w Warszawie

www.ipin.edu.pl

Katedra Kryminalistyki,Wydział Prawa i Administracji,Uniwersytet Śląski

www.kryminalistyka.us.edu.pl

Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

www.ies.krakow.pl

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych

www.ptrm.pl

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA

www.iustitia.pl

Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej

www.ptmu.org.pl

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

www.piib.org.pl

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

www.ewspa.edu.pl

Polskie Kolegium Prawno-Gospodarcze
www.pkpg.pl

Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych 

www.ptedp.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza

www.izba-lekarska.pl

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

www.psrwn.szczecin.pl

Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych

www.ptbp.pl

Telefon:

dr med. Jerzy Pobocha 605-053-894
Adela Sobina 506-728-740

 

E-mail:

e-mail: biuro@3kns.pl

 

Adres:

ul. Juranda 1
71-156 Szczecin

 

DANE KONTAKTOWE

3 KONGRES NAUK SĄDOWYCH

O kongresie

Komitet organizacyjny

Organizacje uczestniczące

Opłaty i karta uczestnictwa

Aktualności

Galeria

Do pobrania

2 Kongres Nauk Sądowych

Wykonanie: Joanna Jabłońska

1 Kongres Nauk Sądowych