PROGRAM III KONGRESU NAUK SĄDOWYCH

<< powrót do strony głównej

 1. Prawne podstawy funkcjonowania biegłych (status biegłych).

 2. Odpowiedzialność karna biegłego.

 3. Odpowiedzialność cywilna biegłego.

 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej biegłych.

 5. Ustawa o biegłych.

 6. Przepisy prawne dotyczące biegłych w praktyce.

 7. Ułatwienie pracy biegłych sądowych.

 8. Szkolenia biegłych sądowych (e-learning).

 9. Struktura opinii sądowo-psychiatrycznych.

Omawiane tematy

Uczestnicy Okrągłego Stołu

dr n. hum. Ewa Milewska

Instytut Psychologii i Psychiatrii Sądowej

 

dr Michał Grudziński

Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce

 

mgr inż. Adam Reza

Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych

 

dr Maria Kujawa 

Stowarzyszenie Psychologów Sądowych

w Polsce

 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

 

Pierwsza sesja kongresu

 

Biegły w postępowaniu karnym i cywilnym, na kanwie książki

Prof. Kinga Flaga-Gieruszyńska

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Odpowiedzialność cywilna lekarzy

Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

 

Z problematyki odpowiedzialności biegłych

Prof. dr hab. Tadeusz Widła

Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Nowa ustawa o biegłych

Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Kierownik Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 

Typologia błędów w opiniach sądowych

Dr Aleksandra Klich

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Wyzwania i bariery w pracy biegłego sądowego z zakresu wyceny przedsiębiorstw

Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki

Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce

 

III KNS – koncepcja merytoryczna, treść i forma ekspertyzy, projekt uchwały kongresu

Dr med. Jerzy Pobocha

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego III KNS, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej

 

Wady prawne rozporządzenia w sprawie stwierdzania kwalifikacji zawodowych - czyli kto może być dopuszczony do zawodów

Dr Tomasz Karwat

Zespół Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT

 

OFICJALNE OTWARCIE ZJAZDU

 

 

Przerwa kawowa

 

 

Druga sesja kongresu

 

Szkolenia – doświadczenia księgowych

mgr inż. Ryszard Gorycki

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

 

System dokształcania w PTRM

mgr inż. Dariusz Szymanowski

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych

 

Szkolenia biegłych – doświadczenia Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Andrzej Sawoni

Doradca Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie ds. biegłych

– prokurator Ewa Kiec

Kierownik zespołu ds. biegłych – lek. Ewa Gojan

 

Szkolenia biegłych – doświadczenia Śląskiej Izby Lekarskiej

Dr n. med. Ryszard Szozda

Śląska Izba Lekarska

 

Podnoszenie kompetencji ekspertów, teoria i praktyka

Mgr inż. Adam Reza

Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych

 

Problematyka podwyższania kwalifikacji biegłych sądowych w zakresie prawa

Dr Joanna Studzińska, dr Piotr Nazaruk

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

 

 

OKRĄGŁY STÓŁ I ZAKOŃCZENIE KONGRESU

 

Obiad dla wszystkich uczestników kongresu 

 • 08:00 – 09:00

 

 • 09:00 – 11:30

 

 • 9:00 – 9:20

 

 

 

 • 9:20 – 9:40

 

 

 

 • 9:40 – 10:00

 

 

 • 10:00 – 10:20

 

 

 • 10:20 – 10:40

 

 

 • 10:40 – 11:00

 

 

 

 • 11:00 – 11:15

 

 

 

 

 • 11:15 – 11:30

 

 

 

 • 11:30 – 12:00

 

 

 • 12:00 – 12:30

 

 

 • 12:30 – 14:30

 

 • 12:30 – 12:50

 

 

 

 • 12:50 – 13:10

 

 

 

 • 13:10 – 13:30

 

 

 

 

 

 • 13:30 – 13:50

 

 

 

 • 13:50 – 14:10

 

 

 

 • 14:10 – 14:30

 

 

 

 

 • 14:30 – 16:00

 

 • 16:00

dr inż. Zygmunt Zygmuntowicz

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wycen Nieruchomości

 

lek. Waldemar Truszkiewicz

Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej

 

mgr inż. Ewelina Turek-Czecharowska

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

 

mgr Angelika Rzeźniczak

Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych

 

dr Ewa Gojan

Kierownik zespołu ds. biegłych

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

 

mgr inż. Małgorzata Skąpska

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

 

dr Krzysztof Czub

Polska Izba Rzeczników Patentowych

 

Więcej o Warszawskim Stowarzyszeniu

 Rzeczoznawców Majątkowych

W celu podglądu należy kliknąć w zdjęcie

 

Telefon:

dr med. Jerzy Pobocha 605-053-894
Adela Sobina 506-728-740

 

E-mail:

e-mail: biuro@3kns.pl

 

Adres:

ul. Juranda 1
71-156 Szczecin

 

DANE KONTAKTOWE

3 KONGRES NAUK SĄDOWYCH

O kongresie

Komitet organizacyjny

Organizacje uczestniczące

Opłaty i karta uczestnictwa

Aktualności

Galeria

Do pobrania

2 Kongres Nauk Sądowych

Wykonanie: Joanna Jabłońska

1 Kongres Nauk Sądowych