<< powrót do strony głównej

Propozycje polepszenia i usprawnienia pracy biegłych sądowych z wymiarem sprawiedliwości
  1. Dla ułatwienia i zmniejszenia pracochłonności opinii proponujemy, aby szerzej wprowadzić praktykę, iż  biegły może otrzymać część dowodów z akt sprawy w wersji elektronicznej w szczególności zarzuty/akt oskarżenia itp. Dotychczasowa praktyk, że biegły przepisuje czasami kilkanaście stron np. zarzutów jest czasochłonne a łatwe do uniknięcia.

  2. Już na pierwszym Kongresie Nauk Sądowych, który odbył się w dniu 27.11.2010 r. w Warszawie proponowaliśmy „e-biegłego”, co może m.in. polegać na przekazywaniu biegłym wezwań na rozprawę, czy innych informacji drogą mailową (www.1kns.pl).

  3. Opracowanie nowej, pragmatycznej wersji formy i struktury opinii np. sądowo-psychiatrycznej, która zawiera:

  • cytowania z akt sprawy z podaniem karty i numeru wiersza,

  • ma skróconą część stanowiącą akt sprawy a rozbudowaną część wnioskową zawierającą uzasadnienie

  • częściej powołuje się na dane literaturowe, w szczególności gdy występują rozbieżności opiniodawcze podobnie jak cytuje się poglądy doktryny i orzecznictwa w postanowieniach i uzasadnieniach prawnych.

 

Wymagałoby to wspólnego opracowania z udziałem prawników i biegłych.

 

  1. W związku z tym, rozważenie czy nie istnieje potrzeba, aby postanowienie o powołaniu biegłych zawierały również te wyżej wymienione, poza kodeksowe zalecenia mające jednak duży walor pragmatyczny – praktyczny.

  2. Rozważenie celowości i możliwości spotkań organizacyjno-szkoleniowych przedstawicieli prokuratury i sądów dla omówienia bieżących problemów współpracy z biegłymi, w tym i niedociągnięć czy po prostu braku odpowiedniej wiedzy biegłych z zakresu prawa i swojej specjalności.

28 stycznia 2017

Telefon:

dr med. Jerzy Pobocha 605-053-894
Adela Sobina 506-728-740

 

E-mail:

e-mail: biuro@3kns.pl

 

Adres:

ul. Juranda 1
71-156 Szczecin

 

DANE KONTAKTOWE

3 KONGRES NAUK SĄDOWYCH

O kongresie

Komitet organizacyjny

Organizacje uczestniczące

Opłaty i karta uczestnictwa

Aktualności

Galeria

Do pobrania

2 Kongres Nauk Sądowych

Wykonanie: Joanna Jabłońska

1 Kongres Nauk Sądowych