<< powrót do strony głównej

Raport – biegli sądowi

Zapraszamy do zapoznania się z raportem:

 

„Biegły w postępowaniu sądowym. Kompleksowy obraz systemu w świetle badań aktowych, ankietowych, statystycznych i ekonomicznych”.

 

Celem opracowania było przedstawienie problematyki funkcjonowania biegłych sądowych i wydawanych przez nich opinii w postępowaniu sądowym.

 

Opracowany raport składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono wyniki badania aktowego 925 losowo dobranych spraw cywilnych i gospodarczych rozpoznawanych przed sądami rejonowymi i okręgowymi, w których przeprowadzono przynajmniej jeden dowód z opinii biegłego. W drugim opisano rezultaty badania ankietowego 45 prezesów sądów okręgowych i 627 przewodniczących poszczególnych wydziałów sądów rejonowych. Rozdział trzeci stanowi analizę statystyczną 63 712 pozycji z tak zwanych kontrolek „Wab”, czyli repertoriów pomocniczych sądów, w których rejestrowane są dane o zleconych biegłym opiniach. Ostatni rozdział jest zaś rodzajem podsumowania, w którym dokonano wewnętrznej weryfikacji danych uzyskanych w toku prowadzonych badań oraz oszacowano pełną strukturę wydatków budżetowych na biegłych i udział w tych wydatkach kosztów powołania kolejnego biegłego w tej samej sprawie.

 

Pełna wersja raportu znajduje się na stronie internetowej Instytutu pod adresem:

http://www.iws.org.pl/pliki/files/kolor_IWS_Sekcja%20Analiz%20Ekonomicznych_Biegli.pdf

14 marca 2017

Telefon:

dr med. Jerzy Pobocha 605-053-894
Adela Sobina 506-728-740

 

E-mail:

e-mail: biuro@3kns.pl

 

Adres:

ul. Juranda 1
71-156 Szczecin

 

DANE KONTAKTOWE

3 KONGRES NAUK SĄDOWYCH

O kongresie

Komitet organizacyjny

Organizacje uczestniczące

Opłaty i karta uczestnictwa

Aktualności

Galeria

Do pobrania

2 Kongres Nauk Sądowych

Wykonanie: Joanna Jabłońska

1 Kongres Nauk Sądowych