<< powrót do strony głównej

Zebranie Komitetu Organizacyjnego III Kongresu Nauk Sądowych „Status biegłego w Polsce”

W dniu 31.01.2017 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego odbyło się zebranie Komitetu Organizacyjnego III Kongresu Nauk Sądowych „Status biegłego w Polsce” w skład którego wchodzą organizacje pozarządowe zrzeszające biegłych sądowych, pracownicy wyższych uczelni, w tym katedr kryminalistyki i zakłady medycyny sądowej, instytucje wydające ekspertyzy dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Podobnie jak to miało miejsce przy organizacji I i II Kongresu Nauk Sądowych (www.1kns.pl; www.2kns.pl).

 

Podjęto decyzję, aby III KNS odbył się w dniu 18 listopada 2017 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.

III Kongres Nauk Sądowych ma ocenić status biegłego w Polsce.

 

13 lutego 2017

Tematyka referatów:

 1. Prawne podstawy funkcjonowania biegłych.

 2. Odpowiedzialność karna biegłego – nowe przepisy, koszmarna perspektywa.

 3. Odpowiedzialność cywilna biegłego.

 4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej biegłych.

 5. Szkolenie biegłych – e-learning.

 

Poprzednie kongresy odbyły się w dniu 27.11.2010 roku i 20.06.2015 roku.

Spotkania takie pozwalają przekazać opinii publicznej ważność i pozytywne strony wypełniania funkcji biegłych. Stanowi to antidotum na te informacje medialne, które przedstawiają tylko te „sensacyjne informacje” o biegłych dotyczące: nieprawidłowych opinii w pobieraniu przez biegłych bardzo wysokich opłat za opinie itp. Z drugiej strony biegli i rzeczoznawcy w pełni będą sobie zdawać sprawę jak liczne jest to środowisko: ok 16 tys. biegłych na listach sądów okręgowych, kilka tysięcy biegłych powoływanych do sprawy „ad hoc”, kilkanaście tysięcy rzeczoznawców, około 20 tysięcy ekspertów.

 

Chcemy, aby współpraca biegłych z wymiarem sprawiedliwości była bardziej pragmatyczna, aby oszczędzić czas i energię ekspertom ale również sędziom i prokuratorom. Można to osiągnąć poprzez:

 

 1. Wprowadzenie praktyki, aby biegły mógł otrzymać część dowodów z akt sprawy w wersji elektronicznej w szczególności zarzuty/akt oskarżenia itp. Dotychczasowa praktyk, że biegły przepisuje czasami kilkanaście stron np. zarzutów jest czasochłonne a łatwe do uniknięcia.

 2. Pomysł „e-biegłego”polegający na przekazywaniu biegłym wezwań na rozprawę, czy innych informacji drogą mailową proponowaliśmy już na pierwszym Kongresie Nauk Sądowych, który odbył się w dniu 27.11.2010 r. w Warszawie (www.1kns.pl).

 3. Częstsze przesłuchiwanie biegłych drogą telekonferencji.

 4. Opracowanie nowej, pragmatycznej wersji formy i struktury opinii np. sądowo-psychiatrycznej/psychologicznej, która zawiera:

 • cytowania z akt sprawy z podaniem karty i numeru wiersza,

 • ma skróconą część stanowiącą akt sprawy a rozbudowaną część wnioskową zawierającą uzasadnienie,

 • częściej powołuje się na dane literaturowe, w szczególności gdy występują rozbieżności opiniodawcze podobnie jak cytuje się poglądy doktryny i orzecznictwa w postanowieniach i uzasadnieniach prawnych,

 • wymagałoby to wspólnego opracowania z udziałem prawników i biegłych.

 1. Rozważenie czy istnieje potrzeba i możliwość aby postanowienie o powołaniu biegłych zawierały również te wyżej wymienione, poza kodeksowe zalecenia mające jednak duży walor pragmatyczny – praktyczny, jako zalecenia np. Sądu Najwyższego.

 2. Rozważenie celowości i możliwości dorocznych spotkań organizacyjno-szkoleniowych przedstawicieli prokuratury i sądów dla omówienia bieżących problemów współpracy z biegłymi, w tym i niedociągnięć czy po prostu braku odpowiedniej wiedzy biegłych z zakresu prawa i swojej specjalności.

 3. Z satysfakcją odnotowujemy, że pragmatyczny postulat podziału akt na część merytoryczną i korespondencyjną, zgłoszony na I i II Kongresie Nauk Sądowych, został zrealizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości poprzez zmianę w KPK.

 

Telefon:

dr med. Jerzy Pobocha 605-053-894
Adela Sobina 506-728-740

 

E-mail:

e-mail: biuro@3kns.pl

 

Adres:

ul. Juranda 1
71-156 Szczecin

 

DANE KONTAKTOWE

3 KONGRES NAUK SĄDOWYCH

O kongresie

Komitet organizacyjny

Organizacje uczestniczące

Opłaty i karta uczestnictwa

Aktualności

Galeria

Do pobrania

2 Kongres Nauk Sądowych

Wykonanie: Joanna Jabłońska

1 Kongres Nauk Sądowych